Anunțuri / Comunicate de presă
ROMÂNIA COMUNA STRAMTURA JUDEŢUL MARAMURES Nr. 398 din data de 01.02.2019 RAPORT PRIVIND REZULTATUL procedurii de selectie parteneri ENTITATI DIN SECTORUL PRIVAT Cap. 1. REFERINTE 1.1. Procedura aplicata Procedura selectie parteneri conform Anuntului publicat pe site-ul www.primariastramtura.ro al Primariei Comunei Stramtura in vederea selectarii de parteneri pentru solicitarea de finantare…
În conformitate cu prevederile O.U.G 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 si prevederile H.G. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG 40/2015, avand in vedere Orientarile Generale POCU 2014- 2020 si Ghidul conditii specifice pentru OS 5.2, Primăria comunei Sieu, anunţă organizarea…

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home3/pstramtura/public_html/templates/stramtura/html/com_k2/default/category.php on line 95
Copyright © Primaria comunei Strâmtura
valid: xhtml | css