Comuna Strâmtura MAI MULTE INFORMAŢII
În această secţiune găsiţi informaţii despre Comuna Strâmtura.

Cadrul geografic

Comuna Strâmtura se află în partea central-nordică a judeţului Maramureş, pe râul Iza, care străbate teritoriul de la est la vest, care formează o zonă de câmpie îngustă, străjuită de dealuri joase la nord şi la sud. Treapta dealurilor înalte, cu înălţimi între 550 şi 700 m, se situează în zona de sud şi de nord.
Comuna este traversată de DJ 186, care leagă Sighetu Marmaţiei de Săcel, şi care asigură legătura cu oraşele Moisei şi Borşa înspre nord şi judeţul Bistriţa-Năsăud spre sud.

Localitaţile cu care se învecinează comuna Strâmtura sunt:
  • la Nord: comunele Petrova şi Bârsana;
  • la Vest: comunele Călineşti şi Budeşti;
  • la Sud: comuna Poienile Izei;
  • la Est: comunele Rozavlea şi Leordina.

Satele aparţinătoare ale comunei sunt: Strâmtura - reşedinţă de comună, aflată în centrul teritoriului comunei, şi satele Slătioara şi Glod, din partea de sud-vest a acesteia.

Localitatea Strâmtura este situată pe DJ 186, la 27 km de Sighetu-Marmaţiei, şi 80 de km de municipiul Baia Mare, în timp ce satele aparţinătoare, Slătioara şi Glod se află pe DJ 186D, la o distanţă de 7,3 km, respectiv 10,4 km de centrul de comună.

Suprafaţa totală a comunei Strâmtura este de 9.157 ha, reprezentând 1,45% din suprafaţa judeţului Maramureş, ceea ce situează comuna pe locul 21 din 76 de comune şi oraşe ale judeţului. Cea mai mare parte din această suprafaţă, respectiv 6.022 ha, reprezentând 66%, din suprafaţa totală, este reprezentată de terenuri agricole, situând comuna pe locul 14 în judeţ, iar 34% de terenuri neagricole (3.135 hectare).

Partea cea mai însemnată a terenurilor agricole este reprezentată de fâneţe (4.340 hectare - locul 2 în judeţ), urmate de terenuri arabile (972 hectare - locul 37 în judeţ), păşuni (682 hectare - locul 42 în judeţ). Suprafaţa livezilor şi a viilor este de sub 1% din suprafaţa comunei, livezile ocupând o suprafaţă de 28 hectare, ceea ce plasează comuna pe locul 39 în judeţ.

Terenurile neagricole, care ocupă puţin peste 34% din suprafaţa comunei, sunt reprezentate mai ales de păduri, întinse pe 2.348 hectare, reprezentând 25,6% din suprafaţa comunei, ceea ce situează comuna pe locul 36 în judeţ. Suprafeţele ocupate de terenuri degradate şi neproductive este de 567 hectare, respectiv 6,19% restul suprafeţelor fiind ocupate de construcţii (100 hectare), ape şi bălţi (72 hectare) şi căi de comunicaţii (48 hectare).
Evaluaţi acest material
(5 voturi)
Vezi mai multe informaţii despre Comuna Strâmtura « Istoricul localităţii Educaţie »
Copyright © Primaria comunei Strâmtura
valid: xhtml | css